ژورنال‌ شناسی

 

 

الگو که چهارچوب و قالب اصلی لباس است ، همواره ثابت است. اما طرح‌ها همیشه قابل دگرگون شدن هستند و عقایدی که در طراحی لباس می‌توان دنبال کرد محدویتی ندارد. از این لحاظ در ژورنال شناسی شما را با این مفاهیم آشنا می‌کنیم.

ژورنال شناسی در ٣ بخش آموزش داده می‌شود که اصول کارشناسی مدل شناسی در آن گنجانده شده است.

  • انواع مدل های دامن و پایین تنه های لباس
  • انواع یقه ها
  • انواع مدل های بالاتنه
  • انواع مدل های انتخابی هنرجو خارج از چهارچوب آموزشی