طراحی لباس

 

آموزش طراحی مانکن، حرکت و چرخش، نمای نیم رخ، پهلو و پشت مانکن

 

طراحی اجزای بدن (دست، پا، چهره، مو و …)

آموزش رنگ پوست، سایه زدن، نحوه طراحی دامن، شلوار، یقه، آستین و برش‌های مختلف

 

آموزش عناصر بصری، ترکیب و بافت، تناسب، تعادل، حرکت، ترسیم، مفهوم رنگ، فیزیک رنگ، دسته بندی رنگ ها، کنتراست رنگ، هماهنگی رنگ ها

آموزش انواع جنس های پارچه با تکنیک های مختلف شامل جین، مخمل، ساتن، حریر، چرم، خز، جیر، پارچه های گلدار، خالدار و …

 

 

طراحی براساس انواع اندام و رفع عیوب اندامی، طراحی برای ارگان های مختلف