نرم افزار جمینی

نرم افزارهای جمینی:

آشنایی با ابزارهای مختلف نرم افزار

نحوه‌ی رسم الگوهای مختلف با متد‌های مختلف

سایزبندی، چیدمان

نرم افزار کارولوس:

آشنایی با ابزارهای مختلف نرم افزار و روش‌های ایجاد مدل‌های مختلف در زمان کم