اندام شناسی

مد‌هایی که به اندام‌های متناسب وابسته است غالبا عمر کوتاهی دارد و طراحی که صرفا نیاز به اندام‌های بی‌عیبی داشته باشد موفق نخواهد شد. یک طراح خوب پیوسته با اندام‌های متفاوتی کار می‌کند و بهترین نتیجه را نیز به بار می‌آورد.

از این لحاظ موسسه بهار مد در صدد این است که به کارآموزان مسئله اندام شناسی و اندازه گیری بر اندام‌های مختلف را به صورت علمی و عملی آموزش دهد.

آموزشگاه شما را با اندام‌های معمولی ، غیر معمولی و تغییراتی که در آنها پیدا شده کاملا آشنا کرده و راهکارهای زیبا سازی آنها را آموزش می‌دهد.