متد آموزشی

الگو‌سازی از روش‌های بسیار ساده به صورت یک هنر ارائه می‌گردد. ولی چنانچه متد خاصی مد نظر متقاضی باشد، اساتید با روش انتخابی شما آموزش می‌دهند.

فعالیت آموزشگاه بر این اساس است که تلاش برای آسان‌تر کردن شیوه رسم و الگوسازی شده تا برای قشرهای مختلفی که به این هنر علاقه دارند و افرادی که شغل آنان وابسته به این هنر است قابل تفهیم باشد.

الگوهای ما بر اساس جدول سایزبندی استاندارد که در جهت صنعتی کردن پوشاک و ایجاد اشتغال تاثیر زیادی داشته است ، رسم می‌شود.

اساتید آموزشگاه به تمامی متدها تسلط داشته لذا می‌توان متد مورد دلخواه شما آموزش داده شود.

متد پیشنهادی آموزشگاه به صورت تلفیقی از متدها و تجربیات استاد بوده که در کوتاهترین زمان می‌توان الگوی مناسب و بدون ایراد طراحی کرد.