مدت دوره

آموزش‌ها به صورت خصوصی و تک نفره بوده، لذا روند کلاس‌ها بسته به سطح یادگیری خود هنرجو می‌باشد.

به طور میانگین برای افراد مبتدی ٣ تا ۶ ماه بسته به تعداد جلسات و یادگیری هنرجو می‌باشد.

برای افراد آشنا به مدت ۲ تا ۴ ماه

برای افراد آشنا به برش و دوخت ۱ تا ٣ ماه می‌باشد.

در پایان هر مرحله جهت اطمینان از فراگیری مطالب از هنرجو آزمون گرفته می‌شود.