امتیازات آموزشگاه

  • پس از خاتمه مراحل یادگیری نسبت به انتخاب و هدف خود تسلط کافی داشته و برای هرگونه رفع اشکال و گرفتن راهنمایی و مشاوره می‌توانید مراجعه کنید

  • آموزش توام با عمل بوده و طی دوره می‌توانید مدل‌های دلخواه خود را بریده و بدوزید.

  • به جای آموزش چند مدل محدود، به اصول آماده سازی مدل تسلط پیدا می‌کنید و بعد از اتمام، تسلط کامل به همه‌ی مدل‌ها را دارید .

  • کلاس‌ها خصوصی بوده و اساتید به هنرجویان تک تک درس می‌دهند.

  • مدت زمان دوره نامحدود می‌باشد.

  • آموزش الگو با ٣ روش از روی جدول سایزبندی، لباس و اندام تدریس می‌شود.

  • آموزش مدل از ژورنال – مدل لباس – CD تدریس می‌شود.

  • در تمام روزهای هفته و در هر ساعت آموزشگاه فعال می‌باشد.

  • در پایان دوره جزوه کامل در اختیار شما قرار می‌گیرد که مجموعه‌ای است بی‌رقیب که در هیج جا نمی‌توانید مانند آن را بیابید.

  • کلیه آموزش‌ها به صورت صنعتی بوده که بعد از اتمام دوره به راحتی می‌توانید وارد بازار کار شوید.

راهنمایی و مشاوره در پایان کار جهت شروع هر نوع فعالیت توسط مدیریت موسسه انجام پذیر می‌باشد.